ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ

Μικροβιολογικός/Σωματιδιακός έλεγχος αέρα

 • Δειγματολήπτες αέρα για μικροβιολογικό έλεγχο

 • Μετρητές αιωρούμενων σωματιδίων

  • 28 lpm
  • 50 lpm
  • 75 lpm
  • 100 lpm
 • Μειωτήρες πίεσης (high pressure diffuser)