ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ENGINEERING

Κατασκευές- Engineering

Σε συνεργασία με τη σχεδιαστική-συμβουλευτική εταιρία ΑΚΚΑ, προσφέρουμε σχεδιασμό και κατασκευή ολοκληρωμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμάκων, όπως και βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες διακρίνονται σε:

 • Σχεδιασμός- Engineering

  • Αρχική μελέτη
  • Σχεδιασμός
  • Καθορισμός προδιαγραφών
  • Διαχείριση προμηθευτών (procurement management)
  • Επιτήρηση εκτέλεσης
  • Επικύρωση (validation-qualification)
  • Συντήρηση
 • Ποιότητα

  • Διαχείριση ποιότητας (QA Management)
  • Risk Management
  • ΙΤ to compliance
  • Σύστημα Process and Quality
  • Audits
 • Συμβουλευτική