ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φίλτρα και Συστήματα Διαχωρισμού του Οίκου PALL & Συστήματα απολύμανσης νερού UV του Οίκου ATLANTIUM στην Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  • Θερμοηλεκτρικές Μονάδες (Steam Turbine)
  • Μονάδες Συνδυασμένoυ Κύκλου (Combined Cycle Gas Turbine)
  • Υδροηλεκτρικές Μονάδες
  • Ανεμογεννήτριες
  • Φωτοβολταϊκά / Μονάδες Hλιακών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (Solar Power - Mirror concentrated plants)
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ (Lube & Hydraulic Oil Filtration)

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
  • Κινητές αυτόνομες μονάδες φιλτραρίσματος λαδιού (Filtration Trolleys): Απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων για την επίτευξη της επιθυμητής καθαρότητας των λαδιών (ISO4406, NAS1638).
  • Vacuum Oil Purifiers: Συσκευές απομάκρυνσης του νερού (σε ελεύθερη μορφή κ' διαλυμένο στο λάδι) από Λιπαντικά, Υδραυλικά & Λάδια Μετασχηματιστών (Transformer Oils).
  • Oil Cleanliness Monitors: Συσκευές καταγραφής της καθαρότητας των λαδιών σε στερεά σωματίδια (ISO 4406, NAS1638).
  • Water Sensors: Συσκευές καταγραφής της περιεκτικότητας του νερού στο λάδι.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters): Καθαρισμός του νερού από στερεά σωματίδια.
  • Ειδικά φίλτρα μεγάλων παροχών (Pall UHF) για το φιλτράρισμα των Συμπυκνωμάτων Ατμού στις ατμογεννήτριες (Condensate Filtration for Steam Turbine plants).
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Diesel Fuel & Natural Gas Filtration)

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
  • Συστήματα διαχωρισμού Υγρού-Αερίου (Liquid-Gas Coalescers).
  • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Απομάκρυνση νερού και στερεών σωματιδίων από τα καύσιμα.
 • ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters): Καθαρισμός του Αέρα που εισέρχεται στην δεξαμενή για την προστασία της καθαρότητας του λαδιού.
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

  • Προστασία μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης (RO) & Αποφυγή μικροβιακής ανάπτυξης στα δίκτυα τροφοδοσίας των boilers.
  • Αντιμετώπιση της ανάπτυξης οστρακοειδών (μύδια) στις σωληνώσεις των κυκλωμάτων ψύξης και συστημάτων πυρόσβεσης των σταθμών παραγωγής ενέργειας.