ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Η Θ. Χαλιμάς Ε.Π.Ε επιδιώκει να προμηθεύει την αναπτυσσόμενη ελληνική Βιομηχανία Βιοτεχνολογίας με εξοπλισμό που καλύπτει σχεδόν όλα τα στάδια παραγωγής κι επεξεργασίας ενός προϊόντος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ // ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ // SINGLE USE // UPSTREAM // DOWNSTREAM // ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ // MABS // ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ // ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις που προσφέρουμε επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους: